#}

Vergunningaanvragen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Context

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden vergunningaanvragen voor stedenbouw en milieu op digitale wijze behandeld in de toepassing Nova, waarmee de medewerkers van de 19 gemeenten en het Gewest ze kunnen verwerken.

Lange tijd moesten vergunningaanvragen uitsluitend op papier worden gedaan, in meerdere exemplaren (handmatig in te vullen formulieren, af te drukken plannen en foto's, enzovoort).

Sinds 2021 werken Urban.brussels en Leefmilieu Brussel samen met Paradigm aan de digitale invoering van deze vergunningaanvragen via de projecten MyPermit Urban en MyPermit Leefmilieu. Hiermee komen er minder gegevens nodig, minder papier en verkorte verwerkingsduren. Alle soorten aanvragen kunnen nog niet digitaal worden ingediend, maar dit wordt steeds meer het geval. De rol van Openpermits

Op de website Openpermits.brussels kan iedereen informatie raadplegen die openbaar is over vergunningaanvragen en hun verwerking. Dit is ook de website die op de rode borden van openbare onderzoeken wordt vermeld, omdat aanvragers hier de documenten van hun aanvraag moeten vermelden gedurende de duur van het openbaar onderzoek, voor online raadpleging naast de mogelijkheid om het dossier te raadplegen in de gemeentelijke administraties.

Op de website vindt u ook meerdere registers die voorgeschreven zijn door de regelgeving van het Gewest, zoals het register van stedenbouwlasten of de verplichte melding van tijdelijke handelingen en werken.

Openpermits bevat ook andere informatie en hulpmiddelen:

De gegevens die op Openpermits worden gepubliceerd, zijn gegevens die worden gepubliceerd door de webservices van de toepassing Nova, voornamelijk in de vorm van open data (voornamelijk de cartografische lagen van stedenbouw en milieu die worden gepubliceerd in het WFS-formaat). De website probeert de opmaak te verbeteren, ze begrijpelijker te maken en onjuistheden te detecteren, maar deze kunnen alleen worden verholpen door de beheerders van dossiers van de betrokken administraties.

Milieuvergunningen

Wat de milieuvergunningen zelf betreft, worden er twee bijkomende kaarten gepubliceerd op de website van Leefmilieu Brussel: de kaart van de milieuvergunningen en de kaart van de vergunningen voor zendantennes. Deze twee kaarten geven toegang tot specifieke technische gegevens.

Het is belangrijk om op te merken dat dossiers die momenteel in onderzoek zijn, pas worden getoond wanneer ze volledig zijn verklaard.

Het ecosysteem van vergunningaanvragen in Brussel

Dit schema toont de interacties tussen de verschillende digitale hulpmiddelen die worden gebruikt bij vergunningaanvragen in Brussel.

flowchart TD subgraph PU[Vergunningaanvragen voor stedenbouw] PU1[Papier] PU2[MyPermit Urban] end subgraph PE[Vergunningaanvragen voor milieu] PE1[Papier] PE2[MyPermit Environnement] end PU --> N{Nova} PE --> N{Nova} subgraph W[Webservices] W1[Open data] W2[Beperkte data] end N --> W subgraph O[Openpermits] subgraph P[Kaarten] P1[Online vergunningen] P2[Kaarten] P3[Statistieken] end subgraph EP[Openbare onderzoeken] EP1[Lopende onderzoeken] EP2[Documenten van onderzoeken] EP3[E-mailmeldingen] end subgraph L[Registers] L1[Register van stedenbouwlasten] L2[Tijdelijke handelingen en werken] L3[Effectenstudies en -rapporten] end end W --> O