#}

Verplichte melding van tijdelijke handelingen en werken

Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 november 2008 tot bepaling van de handelingen en werken die vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning, van het advies van de gemachtigde ambtenaar, van de gemeente, van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, van Brussel Mobiliteit, van Leefmilieu Brussel, van de overlegcommissie, evenals van de speciale regelen van openbaarmaking of van de medewerking van een architect voorziet voor bepaalde handelingen en werken vrijstellingen van de stedenbouwkundige vergunning of vrijstellingen van procedurele handelingen mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Indien u de intentie hebt tijdelijke handelingen en werken uit te voeren en u van mening bent dat u hiervoor vrijstelling van een stedenbouwkundige vergunning geniet op basis van genoemd besluit, dient u de begindatum van de genoemde handelingen en werken aan het bestuur te melden uiterlijk 60 dagen voor de start van deze handelingen en werken (artikel 2/1 van genoemd besluit).

Een dergelijke melding gebeurt door middel van https://exemption-mypermit.urban.brussels

Opgelet: Het vervullen van deze formaliteit impliceert niet dat de overheden erkennen dat aan de voorwaarden voor het verlenen van vrijstelling van de stedenbouwkundige vergunning is voldaan.