#}

Brabantstraat 159
1030 Schaarbeek

Openbaar onderzoek afgerond

In een gebouw met een gemengd gebruik (een winkel/snack en een duplexwoning), regulariseren van de bouw van een bijgebouw op de kelderverdieping, wijzigen van de bestemming van de eerste verdieping van winkel naar woning om de bestaande woning uit te breiden, wijzigen van de achtergevel op het gelijkvloers en de kelderverdieping en vellen van een hoogstammige boom in het tuinje

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van vrijdag 12 mei 2023 tot vrijdag 26 mei 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Handelszaak 170 m² 103 m² Te bepalen -67 m²
Huisvesting 135 m² 202 m² Te bepalen 67 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PU/1833400
Gemeentelijke referentie 2022/264=027/159
Versie 1
Dossier in beroep 15/GOU_PU/1938574

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 Het aantal te vellen bomen wordt niet op gestructureerde wijze vermeld

Chronologie
Indiening 04-03-2022
Bijkomende elementen 20-01-2023
Volledig dossier 06-03-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 12-05-2023
Einde van openbaar onderzoek 26-05-2023
Overlegcommissie 08-06-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 22-06-2023
 Einde van de opschorting 22-12-2023
Betekening van de beslissing 24-01-2024
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens