#}

Brabantstraat 159
1030 Schaarbeek

In een gebouw met een gemengd gebruik (een winkel/snack en een duplexwoning), regulariseren van de bouw van een bijgebouw op de kelderverdieping, wijzigen van de bestemming van de eerste verdieping van winkel naar woning om de bestaande woning uit te breiden, wijzigen van de achtergevel op het gelijkvloers en de kelderverdieping en vellen van een hoogstammige boom in het tuinje

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 15/GOU_PU/1938574
Versie 1
Oorspronkelijk dossier 15/PU/1833400

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.

 Het aantal te vellen bomen wordt niet op gestructureerde wijze vermeld

Chronologie
Indiening 20-03-2024
Termijn voor het afgeven 60 dagen
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens