Louis Bertrandlaan 1-129
1030 Schaarbeek

Gewestelijke referentie 15/PFU/1750216
Gemeentelijke referentie 2021/363=176/000
Gebruikersnaam 1750216
De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
Bijkomende verplichting die sommige vergunningen inhouden. In dat geval is de afgifte van de vergunning afhankelijk van de uitvoering of de betaling van lasten. De lasten kunnen in natura (bouwwerken) of in contant geld (storting van een geldsom) geëist worden. Lijst van de stedenbouwkundige lasten
 Openbaar onderzoek van woensdag 12 mei 2021 tot donderdag 10 juni 2021. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits vervult deze rol. U kunt ook op maat gemaakte waarschuwingen ontvangen.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Het vellen of verplaatsen van een boom, of het uitvoeren van eender welke ingreep die een bedreiging kan vormen voor de overleving van een hoogstammige boom (niet aan de weg gelegen) / het silhouet wijzigen van een boom die is ingeschreven op de inventaris van het onroerend erfgoed Realiseren van werken van infrastructuur en/of stedelijke inrichting

Voorwerp van de aanvraag

Herinrichten van de Louis Bertrandlaan en de omtrek van de Saint Servais kerk. De coating afbreken, kappen van bomen, aanleggen van wegen, voetpaden, wandel- en fietsroutes, groene ruimten, planten van nieuwe bomen en struiken, plaatsen van stadsmeubilair.

Chronologie

Fase Datum
Indiening 27-05-2020
Bijkomende elementen 09-03-2021
Volledig dossier 19-03-2021
Begin van openbaar onderzoek 12-05-2021
Einde van openbaar onderzoek 10-06-2021
Overlegcommissie 08-07-2021
 Opschorting (Gewijzigd project) 18-10-2021
 Einde van de opschorting 14-11-2022
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

Gemeentecollege
Overlegcommissie
Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
11-07-2022 04/PU/1849374
30-08-2021 15/PFU/1797783 05-10-2021
24-06-2015 15/PFU/566036 22-09-2015
04-11-2010 15/PFD/336816 07-03-2011
17-09-2010 15/PFD/286031 09-02-2011
17-09-2010 15/PFD/286032 25-08-2014

Tijdslijn