#}

Louis Bertrandlaan 1-129
1030 Schaarbeek

Openbaar onderzoek afgerond

Herinrichten van de Louis Bertrandlaan en de omtrek van de Saint Servais kerk. De coating afbreken, kappen van bomen, aanleggen van wegen, voetpaden, wandel- en fietsroutes, groene ruimten, planten van nieuwe bomen en struiken, plaatsen van stadsmeubilair.

108 bomen te kappen
Wettelijke basis

Het vellen of verplaatsen van een boom, of het uitvoeren van eender welke ingreep die een bedreiging kan vormen voor de overleving van een hoogstammige boom (niet aan de weg gelegen) hfdst. II en III, afdeling 7 van het besluit

Realiseren van werken van infrastructuur en/of stedelijke inrichting Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 9 van het besluit

Openbaar onderzoek

van woensdag 12 mei 2021 tot donderdag 10 juni 2021

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PFU/1750216
Gemeentelijke referentie 2021/363=176/000
Versie 1
Dossier in beroep 15/GOU_PU/1870571

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 27-05-2020
Bijkomende elementen 09-03-2021
Volledig dossier 19-03-2021
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 12-05-2021
Einde van openbaar onderzoek 10-06-2021
Overlegcommissie 08-07-2021
 Opschorting (Gewijzigd project) 18-10-2021
 Einde van de opschorting 14-11-2022
Volledig dossier (Gewijzigd project) 17-11-2022
Betekening van de beslissing 13-12-2022
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
  • Overlegcommissie
  • Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens