#}

Louis Bertrandlaan 1-129
1030 Schaarbeek

Herinrichten van de Louis Bertrandlaan en de omtrek van de Saint Servais kerk. De coating afbreken, kappen van bomen, aanleggen van wegen, voetpaden, wandel- en fietsroutes, groene ruimten, planten van nieuwe bomen en struiken, plaatsen van stadsmeubilair.

108 bomen te kappen
Wettelijke basis

Realiseren van werken van infrastructuur en/of stedelijke inrichting Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 9 van het besluit

Het vellen of verplaatsen van een boom, of het uitvoeren van eender welke ingreep die een bedreiging kan vormen voor de overleving van een hoogstammige boom (niet aan de weg gelegen) hfdst. II en III, afdeling 7 van het besluit

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/GOU_PU/1870571
Versie 1
Oorspronkelijk dossier

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 29-12-2022
Termijn voor het afgeven 60 dagen
Betekening van de beslissing 14-07-2023
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens