#}

Kolonel Bourgstraat 103
1030 Schaarbeek

Openbaar onderzoek afgerond

Om een kantoorgebouw te verbouwen tot een ontwikkeling van 34 woningen met 42 parkeerplaatsen.

2 bomen te kappen
Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed (cf.Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Het vellen of verplaatsen van een boom, of het uitvoeren van eender welke ingreep die een bedreiging kan vormen voor de overleving van een hoogstammige boom (niet aan de weg gelegen) hfdst. II en III, afdeling 7 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 9 november 2023 tot vrijdag 8 december 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Kantoor 2.936 m² 0 m² 0 m² -2.936 m²
Huisvesting 0 m² 3.906 m² 3.906 m² 3.906 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PFD/1912113
Gemeentelijke referentie 2023/387=311/103
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 29-08-2023
Volledig dossier 16-10-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 09-11-2023
Einde van openbaar onderzoek 08-12-2023
Overlegcommissie 21-12-2023
Betekening van de beslissing 06-03-2024
Geldigheid van de vergunning 06-03-2027
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
  • Overlegcommissie
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens