#}

Henri Evenepoelstraat 102
1030 Schaarbeek

Agrandir la surface de la crèche, optimiser les noyaux de circulation, l'accès pompier et les livraisons, déplacer l'accès au sous-sol (permis modificatif du permis d'urbanisme référencé 15/PFD/634251 et octroyé le 07/10/2019).

Wettelijke basis

Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed (cf.Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Voorziening van collectief belang of van openbare dienst 260 m² 508 m² Ontbrekend gegeven 248 m²
Grote speciaalzaak 1.796 m² 1.876 m² Ontbrekend gegeven 80 m²
Productie van immateriële goederen 1.364 m² 970 m² Ontbrekend gegeven -394 m²
Huisvesting 13.994 m² 14.122 m² Ontbrekend gegeven 128 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PFD/1778364
Gemeentelijke referentie 2021/422=318/102
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 02-03-2021
Bijkomende elementen 21-04-2021
Volledig dossier 03-05-2021
Termijn voor het afgeven 75 dagen
Betekening van de beslissing 14-10-2021
Begin van de werken 31-01-2022
Geldigheid van de vergunning 14-10-2024
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens