#}

Charleroise Steenweg 233-239
1060 Sint-Gillis

Hergebruik van het terrein van de Paul Cousin garage
- Gedeeltelijke afbraak/verbouwing, transformatie en uitbreiding van het gebouw Charleroisteenweg233-239
- afbraak/verbouwing van het gebouw aan de Morisstraat 24-30
- bouwen van een gebouw aan de Morisstraat 14
- Gedeeltelijke afbraak en transformatie van de gebouwen in het binnenste van het blok

Wettelijke basis

Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed (cf.Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Grote speciaalzaak 2.459 m² 2.165 m² 2.165 m² -294 m²
Kantoor 1.162 m² 928 m² Ontbrekend gegeven -234 m²
Huisvesting 1.321 m² 5.886 m² 5.886 m² 4.565 m²
Andere 1.433 m² 2.242 m² 2.242 m² 809 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 13/PFD/1782007
Gemeentelijke referentie FD2021-27
Versie 3
Referentie gemengd karakter IPE/1B/2021/1781751

gemengde vergunning: gelijktijdige behandeling van de stedenbouwkundige vergunning en van de milieuvergunning

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 02-04-2021
Termijn voor het afgeven 75 dagen
Volledig dossier (Gewijzigd project) 25-10-2023
Betekening van de beslissing 22-12-2023
Geldigheid van de vergunning 22-12-2026
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens