#}

Emile Bouilliotstraat 38
1050 Elsene

Wettelijke basis

Het silhouet wijzigen van een boom die is ingeschreven op de inventaris van het onroerend erfgoed hfdst. II en III, afdeling 7 van het besluit

Het vellen of verplaatsen van een boom, of het uitvoeren van eender welke ingreep die een bedreiging kan vormen voor de overleving van een hoogstammige boom (niet aan de weg gelegen) hfdst. II en III, afdeling 7 van het besluit

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 09/SFD/1936850
Gemeentelijke referentie SFD2023/453-110/38
Versie 1
In aanhangigmaking 09/AA/1923207

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 19-03-2024
Termijn voor het afgeven 45 dagen
Betekening van de beslissing 30-04-2024
Geldigheid van de vergunning 30-04-2027
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens