#}

Emile Bouilliotstraat 38
1050 Elsene

Wettelijke basis

Het silhouet wijzigen van een boom die is ingeschreven op de inventaris van het onroerend erfgoed hfdst. II en III, afdeling 7 van het besluit

Het vellen of verplaatsen van een boom, of het uitvoeren van eender welke ingreep die een bedreiging kan vormen voor de overleving van een hoogstammige boom (niet aan de weg gelegen) hfdst. II en III, afdeling 7 van het besluit

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 09/AA/1923207
Gemeentelijke referentie PU2023/453-110/38
Versie 1
Bezwaardossier

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 16-11-2023
Termijn voor het afgeven 75 dagen
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens