#}

Troonstraat 121-125
1050 Elsene

Openbaar onderzoek afgerond

Gedeeltelijke sloop (nr. 121), transformatie en gedeeltelijke verandering van het gebruik van een groep kantoorgebouwen in een woongebouw (49 appartementen) met een winkel aan de straatkant op de begane grond, een woongebouw binnen het blok (4 appartementen) en een kantoorgebouw aan het einde van het perceel, uitbreiding van de parkeerkelder met 17 parkeerplaatsen (in plaats van 10) en herinrichting van de binnenplaats en de tuin.

Urban.brussels
Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed (cf.Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 31 augustus 2023 tot vrijdag 29 september 2023

Stedenbouwkundige lasten
Aanleiding Bedrag
BWRO
Besluit van de regering 43.900,00 €
In speciën Totaal 43.900,00 €
Bestemming Oppervlakte
Openbare ruimten, voorzieningen en/of gebouwen Oppervlakte onbepaald
ce montant sera cumulé avec d’autres montants de charges d’urbanisme afin de pouvoir réaliser, transformer ou rénover des logements conventionnés/encadrés, des projets d’espaces, équipements et bâtiments publics, de voiries et d’espaces verts
Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Handelszaak 0 m² 202 m² 232 m² 232 m²
Kantoor 4.501 m² 579 m² Ontbrekend gegeven -3.922 m²
Huisvesting 0 m² 4.800 m² 4.800 m² 4.800 m²
Last: 878,00 x 50,00  € 43.900,00  €
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 09/PFD/1905882
Gemeentelijke referentie PU2023/318-291/121-125
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door de GA

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 23-06-2023
Volledig dossier 04-08-2023
Begin van openbaar onderzoek 31-08-2023
Einde van openbaar onderzoek 29-09-2023
Overlegcommissie 18-10-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 30-10-2023
 Einde van de opschorting 04-01-2024
Volledig dossier (Gewijzigd project) 04-01-2024
Betekening van de beslissing 19-02-2024
Geldigheid van de vergunning 19-02-2027
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
  • Overlegcommissie
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens