#}

Voltastraat 6a-12
1050 Elsene

Het herontwikkelen van een voormalig industrieel en kantoorterrein tot woningen, kantoren, winkels, diensten en gemeenschapsvoorzieningen en het bouwen van een parkeerkelder (47 parkeerplaatsen.)

15 bomen te kappen
Wettelijke basis

Het vellen of verplaatsen van een boom, of het uitvoeren van eender welke ingreep die een bedreiging kan vormen voor de overleving van een hoogstammige boom (niet aan de weg gelegen) hfdst. II en III, afdeling 7 van het besluit

Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed (cf.Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Voorziening van collectief belang of van openbare dienst 0 m² 3.269 m² 3.296 m² 3.296 m²
Handelszaak 0 m² 866 m² 866 m² 866 m²
Ambachtelijke productieactiviteiten 866 m² 0 m² 0 m² -866 m²
Productie van immateriële goederen 5.398 m² 1.163 m² 1.163 m² -4.235 m²
Kantoor 3.980 m² 3.493 m² 3.493 m² -487 m²
Huisvesting 0 m² 5.194 m² 5.194 m² 5.194 m²
Andere 2.319 m² 2.756 m² 2.756 m² 437 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 09/PFD/1864926
Gemeentelijke referentie PU2023/149-313/6A-12
Versie 2

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 13-12-2022
Termijn voor het afgeven 75 dagen
Volledig dossier (Gewijzigd project) 22-11-2023
Betekening van de beslissing 05-02-2024
Geldigheid van de vergunning 05-02-2027
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens