#}

Rue Ballings 34 - 40 / Rue Frans Pepermans 74
1140 Evere

Openbaar onderzoek afgerond

Transformation d'une maison unifamiliale
Construction d'un immeuble de 7 appartements avec parking en sous-sol
Transformation et extension d'une maison bi-familiale
Démolition de hangars
Changement de destination du site d'une activité logistique à du logements

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 29 augustus 2022 tot maandag 12 september 2022

Stedenbouwkundige lasten
Aanleiding Bedrag
BWRO
Besluit van de regering 84.294,00 €
Totaal 84.294,00 €
Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Logistieke activiteiten 561 m² 0 m² Ontbrekend gegeven -561 m²
Huisvesting 478 m² 2.164 m² 2.164 m² 1.686 m²
Last: 1.685,88 x 50,00  € 84.294,00  €
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 06/PU/1841283
Gemeentelijke referentie 2022-64-10
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 De straatnaam zou in het nederlands en in het frans moeten worden vermeld

Chronologie
Indiening 10-05-2022
Bijkomende elementen 27-01-2023
Volledig dossier 05-07-2022
Termijn voor het afgeven 190 dagen
Begin van openbaar onderzoek 29-08-2022
Einde van openbaar onderzoek 12-09-2022
Overlegcommissie 22-09-2022
 Opschorting (Gewijzigd project) 14-10-2022
 Einde van de opschorting 09-01-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 02-03-2023
Betekening van de beslissing 21-04-2023
Begin van de werken 08-01-2024
Geldigheid van de vergunning 21-04-2026
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens