#}

Leuvensesteenweg 887-897
1140 Evere

Openbaar onderzoek afgerond

Construire un immeuble d'appartements (20 unités) et abattre 4 arbres à haute tige _ Art.126/1

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 24 oktober 2022 tot maandag 7 november 2022

Stedenbouwkundige lasten
Aanleiding Bedrag
BWRO
Besluit van de regering 94.850,00 €
Totaal 94.850,00 €
Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 0 m² 1.919 m² 1.897 m² 1.897 m²
Last: 1.897,00 x 50,00  € 94.850,00  €
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 06/PU/1829729
Gemeentelijke referentie 2022-11-10
Versie 2

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 Het aantal te vellen bomen wordt niet op gestructureerde wijze vermeld

Chronologie
Indiening 31-01-2022
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 24-10-2022
Einde van openbaar onderzoek 07-11-2022
Overlegcommissie 17-11-2022
 Opschorting (Gewijzigd project) 28-11-2022
 Einde van de opschorting 13-02-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 13-02-2023
Betekening van de beslissing 21-04-2023
Geldigheid van de vergunning 25-04-2026
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens