#}

de Meeûssquare 29
1000 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

Wijzigen van de bestemming van een deel van het gelijkvloers, ontdichten van het binnenhuisblok op het gelijkvloers, aanbrengen van interne en externe structurele werken, afbraken en opbouwen; van de 8e verdieping en van de achtergevels; bouwen van een uitbreiding vanaf de 1ste tot de 8e verdieping aan de achterkant van het gebouw en vervangen van de ramen van de voorgevel

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed (cf.Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 11 april 2024 tot donderdag 25 april 2024

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Handelszaak 0 m² 148 m² Te bepalen 148 m²
Kantoor 5.119 m² 5.519 m² Te bepalen 400 m²
Last: 400,00 x 125,00  € 50.000,00  €
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PU/1925867
Gemeentelijke referentie M1115/2023
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 11-12-2023
Bijkomende elementen 31-01-2024
Volledig dossier 15-03-2024
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 11-04-2024
Einde van openbaar onderzoek 25-04-2024
Overlegcommissie 07-05-2024
 Opschorting (Gewijzigd project) 21-05-2024
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens