#}

Werkhuizenkaai 22-23
1000 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

Bouwen van een opslagplaats voor de groothandel met een bijbehorend kantoor waardoor 18 parkeerplaatsen worden verwijderd

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 4 mei 2023 tot donderdag 18 mei 2023

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PU/1864371
Gemeentelijke referentie U3155/2022
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 07-12-2022
Bijkomende elementen 24-03-2023
Volledig dossier 21-04-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 04-05-2023
Einde van openbaar onderzoek 18-05-2023
Overlegcommissie 30-05-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 31-05-2023
 Einde van de opschorting 24-08-2023
Betekening van de beslissing 18-10-2023
Geldigheid van de vergunning 18-10-2026
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens