#}

Franklin Rooseveltlaan 59
1050 Brussel

Afbreken van de bestaande constructie (eengezinswoning) en heropbouwen van een woongebouwen met 7 wooneenheden (3 app. 2 k., 4 app. 3 k.) en een ondergrondse parking

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Stedenbouwkundige lasten
Aanleiding Bedrag
BWRO
Besluit van de regering 80.500,00 €
Totaal 80.500,00 €
Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 479 m² 1.805 m² Ontbrekend gegeven 1.326 m²
Last: 1.610,00 x 50,00  € 80.500,00  €
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PU/1848061
Gemeentelijke referentie F1740/2022
Versie 3

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 06-07-2022
Termijn voor het afgeven 75 dagen
Volledig dossier (Gewijzigd project) 17-04-2024
Betekening van de beslissing 13-06-2024
Geldigheid van de vergunning 13-06-2027
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens