#}

De Brouckèreplein 2-4, 12-30 et 40-50
1000 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

Slopen van een groep kantoorgebouwen (41. 255 m²), de renovatie van de kantoorgebouwen 12-30 op het Debrouckèreplein (4017m²) en de installatie van winkels op de begane grond (500m²); de verbouwing van een gemengd gebouw op het adres 8-10 en de renovatie van twee gebouwen op het adres 48-50 op het Debrouckèreplein, de verbouwing van een groep gebouwen bestaande uit een kantoorgebouw (6453 m²), woongebouwen (23859 m²), voor in totaal 176 appartementen en 129 studentenwoningen, winkels (3739 m²), een voorziening ruimte (122 m²) en een overdekte autoparking met 149 parkeerplaatsen en 22 motorplaatsen;

Wettelijke basis

Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed (cf.Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 19 januari 2023 tot donderdag 2 februari 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Handelszaak 1.856 m² 3.739 m² 3.739 m² 1.883 m²
Huisvesting 0 m² 23.859 m² 23.859 m² 23.859 m²
Andere 579 m² 228 m² 228 m² -351 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PFD/1720224
Gemeentelijke referentie D4/2020
Versie 3
Referentie gemengd karakter IPE/1B/2019/1720036

gemengde vergunning: gelijktijdige behandeling van de stedenbouwkundige vergunning en van de milieuvergunning

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 19-07-2019
Termijn voor het afgeven 195 dagen
Begin van openbaar onderzoek 19-01-2023
Einde van openbaar onderzoek 02-02-2023
Overlegcommissie 15-03-2023
Betekening van de beslissing 19-07-2023
Begin van de werken 21-08-2023
Geldigheid van de vergunning 19-07-2026
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
  • Overlegcommissie
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens