#}

Lebeaustraat 2-18
1000 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

Wettelijke basis

Uitbating van een woongebouw,, handels, hotels et en kantoorgebouw

Openbaar onderzoek

van woensdag 16 augustus 2023 tot donderdag 14 september 2023

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/IPE/1832335
Gemeentelijke referentie L1803/2022
Referentie gemengd karakter 04/PFD/1831759

gemengde vergunning: gelijktijdige behandeling van de stedenbouwkundige vergunning en van de milieuvergunning

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 17-02-2022
Volledig dossier 27-06-2022
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 16-08-2023
Einde van openbaar onderzoek 14-09-2023
Overlegcommissie 24-10-2023
 Opschorting (Gewijzigde aanvraag) 07-11-2022
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing 25-01-2024
Geldigheid van de vergunning 26-01-2039
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
  • Overlegcommissie
Meer technische details

Voor de afgeleverde milieuvergunningen en volledig verklaarde aanvragen, raadpleeg ook de kaart van de milieuvergunningen en de kaart met zendantennes.

Openbare gegevens