#}

Lebeaustraat 2-18
1000 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

Initiële aanvraag: verbouwen van drie kantoorgebouwen, afbreken van de overige kantoorgebouwen op het perceel, herbouwen van een appartementengebouw met 65 wooneenheden en een hotelgebouw met 150 kamers, creëren van handelsruimte op de begane grond van de verschillende gebouwen,en bouwen van een ondergrondse parkeergarage met 190 plaatsen.
Gewijzigde aanvraag: verbouwen en transformeren van vier kantoorgebouwen, afbreken van de kantoorgebouw aan de Lebeaustraat en herbouwen van een appartementengebouw met 64 wooneenheden, creëren van handelsruimte op de begane grond van de verschillende gebouwen, en bouwen van een ondergrondse parkeergarage met 158 plaatsen.

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van woensdag 16 augustus 2023 tot donderdag 14 september 2023

Stedenbouwkundige lasten
Aanleiding Bedrag
BWRO
Besluit van de regering 450.125,00 €
In speciën Totaal 450.125,00 €
Bestemming Oppervlakte
Openbare ruimten, voorzieningen en/of gebouwen Oppervlakte onbepaald
Verkeerswegen Oppervlakte onbepaald
le financement du réaménagement de la place du Sablon
Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Handelszaak 655 m² 1.994 m² Ontbrekend gegeven 1.339 m²
Kantoor 53.365 m² 51.832 m² Ontbrekend gegeven -1.533 m²
Huisvesting 0 m² 8.281 m² Ontbrekend gegeven 8.281 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PFD/1831759
Gemeentelijke referentie L1725/2022
Versie 2
Referentie gemengd karakter IPE/1B/2022/1832335

gemengde vergunning: gelijktijdige behandeling van de stedenbouwkundige vergunning en van de milieuvergunning

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 11-02-2022
Termijn voor het afgeven 190 dagen
Begin van openbaar onderzoek 16-08-2023
Einde van openbaar onderzoek 14-09-2023
Overlegcommissie 24-10-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 06-11-2023
 Einde van de opschorting 20-12-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 20-12-2023
Betekening van de beslissing 09-02-2024
Begin van de werken 14-03-2024
Geldigheid van de vergunning 09-02-2027
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
  • Overlegcommissie
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens