#}

Gouverneur Nensstraat
1070 Anderlecht

Openbaar onderzoek afgerond

INITIELE AANVRAAG:
bouwen van een nieuw district inclusief:
- een complex van 524 woningen,
- productieve activiteiten (3.469 m²),
- geïntegreerde diensten voor bedrijven (5.053 m²),
- uitrusting van collectief belang of openbare diensten (640 m²),
- commerciële oppervlakken (2.699 m²),
- een ondergrondse parkeergarage van twee verdiepingen met 383 plaatsen,
- gerenoveerde of nieuw ontwikkelde omgeving, d.w.z. een particuliere groene ruimte, een openbare ruimte en herinrichting van de weg met integratie van de kade (uitbreiding van het plein binnen de omtrek van het verzoek). in- en uitgang, en gerenoveerde of nieuw ontwikkelde omgeving.
GEAMENDEERD PROJECT:
om een nieuwe wijk te bouwen die bestaat uit:
- een complex van 524 woningen,
- productieve activiteiten (3.457,16 m²),
- geïntegreerde zakelijke dienstverlening (5.109,68 m²),
- voorzieningen van openbaar belang of openbare dienstverlening (632,46 m²),
- commerciële oppervlakten (2.649,49 m²),
- een ondergrondse parkeergarage van twee verdiepingen met 383 plaatsen,
- gerenoveerde of nieuw ontwikkelde omgeving, dat wil zeggen een particuliere groene ruimte, een openbare ruimte en herinrichting van de weg met integratie van de kade (uitbreiding van het plein binnen de omtrek van de aanvraag).in- en uitgang, en gerenoveerde of nieuw ontwikkelde omgeving.

2 bomen te kappen
Wettelijke basis

Realiseren van werken van infrastructuur en/of stedelijke inrichting Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 9 van het besluit

Het vellen of verplaatsen van een boom, of het uitvoeren van eender welke ingreep die een bedreiging kan vormen voor de overleving van een hoogstammige boom (niet aan de weg gelegen) hfdst. II en III, afdeling 7 van het besluit

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van woensdag 22 februari 2023 tot donderdag 23 maart 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Voorziening van collectief belang of van openbare dienst 0 m² 632 m² 632 m² 632 m²
Handelszaak 2.570 m² 2.649 m² 2.649 m² 79 m²
Ambachtelijke productieactiviteiten 0 m² 3.457 m² 3.457 m² 3.457 m²
Bewaring / opslag 11.441 m² 0 m² Ontbrekend gegeven -11.441 m²
Huisvesting 0 m² 49.370 m² 49.970 m² 49.970 m²
Andere 0 m² 5.110 m² 0 m² 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 01/PFD/1791990
Gemeentelijke referentie PU 52234
Versie 1
Referentie gemengd karakter IPE/1A/2021/1792574

gemengde vergunning: gelijktijdige behandeling van de stedenbouwkundige vergunning en van de milieuvergunning

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 29-06-2021
Bijkomende elementen 23-01-2023
Volledig dossier 12-11-2021
Termijn voor het afgeven 450 dagen
Begin van openbaar onderzoek 22-02-2023
Einde van openbaar onderzoek 23-03-2023
Overlegcommissie 30-03-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 13-04-2023
 Einde van de opschorting 23-06-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 23-06-2023
Betekening van de beslissing 26-04-2024
Geldigheid van de vergunning 23-06-2026
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
  • Overlegcommissie
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens