#}

Spinnerijstraat
1070 Anderlecht

Openbaar onderzoek afgerond

Bouwen van een gemengd gebouw van G+8 en G+2 met 74 appartementen op de verdiepingen en 4 commerciële entiteiten op het gelijkvloers met een aanpalende privéparking (met een half ingegraven en een half opgetrokken niveau) van 57 autoplaatsen en 139 fietsplaatsen (lot 7.1 van de verkavelingsvergunning 10/PFD/602092 verleend op 16 juli 2018)

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 23 augustus 2021 tot dinsdag 21 september 2021

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Handelszaak 0 m² 442 m² 442 m² 442 m²
Huisvesting 0 m² 7.125 m² 7.125 m² 7.125 m²
Andere 0 m² 931 m² 931 m² 931 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 01/PFD/1784916
Gemeentelijke referentie PU 52006
Versie 1
Referentie gemengd karakter IPE/1B/2021/1785401

gemengde vergunning: gelijktijdige behandeling van de stedenbouwkundige vergunning en van de milieuvergunning

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 30-04-2021
Bijkomende elementen 15-09-2021
Volledig dossier 21-05-2021
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 23-08-2021
Einde van openbaar onderzoek 21-09-2021
Overlegcommissie 30-09-2021
 Opschorting (Gewijzigd project) 13-10-2021
 Einde van de opschorting 12-11-2021
Volledig dossier (Gewijzigd project) 12-11-2021
Betekening van de beslissing 19-11-2021
Begin van de werken 02-05-2022
Geldigheid van de vergunning 19-11-2024
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
  • Overlegcommissie
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens