#}

Birminghamstraat 222
1070 Anderlecht

Afbreken van gebouwen en kappen van bomen op het terrein; Bouw van een complex met een basis voor productieve activiteiten en handel tegenover het kanaal, en 6 gebouwen met in totaal 87 woningen (in plaats van 94 aanvankelijk) en 160 studentenflats (in plaats van 178 aanvankelijk), een parkeerkelder met 184 parkeerplaatsen en 11 parkeerplaatsen voor motorfietsen; Aanleg en inrichting van een nieuwe openbare weg voor voetgangers en fietsers tussen de Fernand Demets kade en de Birminghamstraat (artikel 177/1 van de CoBAT)

22 bomen te kappen
Wettelijke basis

Het vellen of verplaatsen van een boom, of het uitvoeren van eender welke ingreep die een bedreiging kan vormen voor de overleving van een hoogstammige boom (niet aan de weg gelegen) hfdst. II en III, afdeling 7 van het besluit

Plaatsen van een of meerdere uithangbord(en) en/of reclame verwijzend naar het uithangbord Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 4, onderafdeling 2 van het besluit

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Stedenbouwkundige lasten
Aanleiding Bedrag
BWRO
Besluit van de regering 1.008.193,00 €
In natura Totaal 1.008.193,00 €
Bestemming Oppervlakte
De voetafdruk van de aanvraag is niet getekend 3.652,00 m²
Verkeerswegen Oppervlakte onbepaald
- logements conventionnés (23 logements) dans le bâtiment G pour une superficie de 3.652 m² (763.360 €)
- l’aménagement de voiries accessibles au public, étant la création d’un nouveau passage public pour cyclistes et piétons entre la rue de Birmingham et le quai Fernand Demets (244.833 €)
Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Handelszaak 557 m² 3.495 m² 3.495 m² 2.938 m²
Last: 2.938,00 x 125,00  € - 122.417,00 € 244.833,00  €
Ambachtelijke productieactiviteiten 6.517 m² 3.566 m² 3.566 m² -2.951 m²
Kantoor 240 m² Niet meegedeeld Ontbrekend gegeven 0 m²
Last: 240,00 x 0,00  € 0,00  €
Huisvesting 683 m² 18.656 m² 18.225 m² 17.542 m²
Last: 17.616,00 x 65,00  € - 381.680,00 € 763.360,00  €
Andere Niet meegedeeld 74 m² 74 m² 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 01/PFD/1750471
Gemeentelijke referentie PU 52110
Versie 2
Referentie gemengd karakter IPE/1B/2020/1754685

gemengde vergunning: gelijktijdige behandeling van de stedenbouwkundige vergunning en van de milieuvergunning

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 03-06-2020
Termijn voor het afgeven 75 dagen
Volledig dossier (Gewijzigd project) 04-08-2022
Betekening van de beslissing 17-11-2022
Geldigheid van de vergunning 17-11-2025
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens