Poststraat 184
1030 Schaarbeek

  • Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architectHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit
  • Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goedHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Openbaar onderzoek

Referenties

Nova referentiePU/699816
Identificatiecode1550946
Gemeentelijke referentie2018/378=217/184

Chronologie

Stap Datum
Indiening 26-09-2018
Extra elementen
Ontvangstbevestiging volledig dossier 23-10-2019
Begin van openbaar onderzoek 05-02-2020
Einde van het openbaar onderzoek 19-02-2020
Overlegcommissie 05-03-2020
Kennisgeving van besluit

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

in een gebouw met commercieel gebruik, regulariseren van de bestemmingswijziging van het gebouw in 2 woningen, de bouw van een bijgebouw op de 1ste verdieping links aan de achtergevel, de aanleg van een terras op de 1ste verdieping en de wijziging van het architecturale uitzicht van de voorgevel en verlengen van een bijgebouw op het gelijkvloers

Betrokken percelen

21909E0233/00P004

Veranderingen in vloeroppervlakten

Bestemming Bestaand Voorzien Geautoriseerd
Woning 0 m² 204 m² Te bepalen
Handelszaak 135 m² 0 m² Te bepalen
Andere 99 m² 24 m² Te bepalen

Vergunnings geschiedenis

Geen gegevens beschikbaar

Theoretische verwerkingstijd

120 dagen

Documenten

Geen document beschikbaar

Tijdlijn