#}

Gewijde-Boomstraat 6
1050 Elsene

Openbaar onderzoek afgerond

De wijziging van een handel in een cafe/bar, de wijziging van de voorgeve (uitstalraam, bekleding, ramen,...), de heropbouw van een glazen dak aan de achterkant van het pand en binnenwerken in overeenstemming brengen

Elsene
Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van dinsdag 25 augustus 2020 tot dinsdag 8 september 2020

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Groothandel 53 m² 53 m² Geweigerd 0 m²
Andere 9 m² 9 m² Geweigerd 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie PU/692293
Gemeentelijke referentie PU2018/310-21/6 F.S
Versie 2

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 24-07-2018
Begin van openbaar onderzoek 25-08-2020
Einde van openbaar onderzoek 08-09-2020
Overlegcommissie 23-09-2020
Betekening van de beslissing 09-11-2023
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens