#}

Drie Bomenstraat 10-14
1180 Ukkel

Modifier légèrement le permis 16-42726-2016 pour des raisons de structure et de mise en oeuvre

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Productie van immateriële goederen 1.034 m² 1.034 m² 1.034 m² 0 m²
Huisvesting 2.010 m² 2.010 m² 2.010 m² 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie PU/682659
Gemeentelijke referentie 16-44036-2018
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 28-05-2018
Volledig dossier 18-06-2018
Betekening van de beslissing 10-07-2018
Begin van de werken 01-01-2016
Einde van de werken 15-11-2018
Geldigheid van de vergunning 09-07-2020
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens