Koningin Astrid Plein 7
1090 Jette

Gewestelijke referentie PU/677991
Gemeentelijke referentie J.10669
Gebruikersnaam 1530089
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van donderdag 30 augustus 2018 tot donderdag 13 september 2018. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst

Voorwerp van de aanvraag

De bestemmingswijziging van een kantoorgebouw in een opbrengsthuis met een apotheek op het gelijkvloers en de kelderverdieping en een duplex met 3 kamers op de 1ste en 2de verdieping, en het plaatsen van 4 uithangborden

Chronologie

Fase Datum
Indiening 25-04-2018
Bijkomende elementen 15-06-2018
Begin van openbaar onderzoek 30-08-2018
Einde van openbaar onderzoek 13-09-2018
Overlegcommissie 21-09-2018
Betekening van de beslissing 26-11-2018

Adviesverlenende instanties

DBDMH
Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Kantoor 216 m² 0 m² 0 m²
Huisvesting 0 m² 216 m² 216 m²
Handelszaak 222 m² 222 m² 222 m²

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
21-06-2022 10/PU/1846246
04-06-2019 10/PU/1715099
27-05-2016 CL3/601585 17-11-2016

Tijdslijn