NL    FR

Gallaitstraat 038
1030 Schaarbeek

Gewestelijke referentie PU/665621
Gemeentelijke referentie 2018/40=108/038
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
Bijkomende verplichting die sommige vergunningen inhouden. In dat geval is de afgifte van de vergunning afhankelijk van de uitvoering of de betaling van lasten. De lasten kunnen in natura (bouwwerken) of in contant geld (storting van een geldsom) geëist worden. Lijst van de stedenbouwkundige lasten
 Openbaar onderzoek van donderdag 31 januari 2019 tot donderdag 14 februari 2019. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits vervult deze rol. U kunt ook op maat gemaakte waarschuwingen ontvangen.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

INITIELE AANVRAAG in een gemendgd gebouw (1 winkel en 3 woningen) , verhogen van het zadeldak en van de achtergevel, uitvoeren van structurele binnenwerken, samenvoegen van de appartementen op de 2de en de 3de tot één appartement (van 4 naar 3 woningen) en deze uitbreiden naar de zolderverdieping, aanleggen van een terras op de 3de verdieping GEWIJZIGDE AANVRAAG (VOLGEND SI) in een gebouw met 4 woningen, verhogen van het zadeldak en van de achtergevel, uitvoeren van structurele binnenwerken, samenvoegen van de appartementen op de 2de en de 3de tot één appartement (van 4 naar 3 woningen) en deze uitbreiden naar de zolderverdieping, aanleggen van een terras op de 3de verdieping

Chronologie

Fase Datum
Indiening 01-02-2018
Bijkomende elementen 20-06-2018
Volledig dossier 11-01-2019
Begin van openbaar onderzoek 31-01-2019
Einde van openbaar onderzoek 14-02-2019
Overlegcommissie 28-02-2019
Betekening van de beslissing 12-01-2023

Adviesverlenende instanties

DBDMH
Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 501 m² 568 m² Geweigerd

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
24-10-2000 AA/191181 15-02-2001

Tijdslijn