#}

Molièrelaan 245
1050 Elsene

Openbaar onderzoek afgerond

Een kantoor creëren, structurele werken op de verdiepingen uitvoeren, de achtergevel verbouwen, een terrasse op het tweede verdieping creëren, en een volume op et dak bouwen

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 7 mei 2018 tot dinsdag 22 mei 2018

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Voorziening van collectief belang of van openbare dienst 49 m² 103 m² 103 m² 54 m²
Kantoor 0 m² 70 m² 70 m² 70 m²
Huisvesting 488 m² 388 m² 388 m² -100 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie PU/661946
Gemeentelijke referentie PU2018/8-106/25-233/245 (full scn)
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 12-01-2018
Volledig dossier 10-04-2018
Termijn voor het afgeven 120 dagen
Begin van openbaar onderzoek 07-05-2018
Einde van openbaar onderzoek 22-05-2018
Overlegcommissie 27-06-2018
Betekening van de beslissing 04-02-2020
Begin van de werken 30-03-2020
Geldigheid van de vergunning 04-02-2023
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens