#}

Mercelisstraat 52
1050 Elsene

De verhoging van de laatste verdieping aan de voorgevel, de vervanging van de vensterramen, de bouw van een dakraam met terras achteraan, de oprichting van een Engelse koer achteraan de onder- verdieping met waterdichting van de koer, de bouw van het linkse bijgebouw en de uitbreiding van het appartement van het gelijkvloers naar de onder- verdieping en die van de derde verdieping naar de laatste verdieping in overeenstemming brengen; een dakraam aan de voorgevel met terras bouwen

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 446 m² 428 m² Geweigerd -18 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie PU/657066
Gemeentelijke referentie 2017/483-230/52 FULL SCAN
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 20-11-2017
Termijn voor het afgeven 120 dagen
Betekening van de beslissing 06-03-2023
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens