#}

Haachtsesteenweg 1213
1130 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

Creëren van een parkeerplaats op het gelijkvloers met laad / losplaats in de achteruitbouwzone; wijzigen van de dakkapel in de voorgevel; creëren van een dakkapel, een uitbreiding over twee niveaus en een terras aan de achtergevel (uitgevoerd tussen 2005 en 2010); creëren van een uitbreiding over twee niveaus langsheen de zijgevel voor een kantoor (uitgevoerd tussen 2004 en 2009)

Brussel
Wettelijke basis

Andere

Openbaar onderzoek

van vrijdag 2 maart 2018 tot vrijdag 16 maart 2018

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 162 m² 324 m² 324 m² 162 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie PU/641278
Gemeentelijke referentie H714/2017
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 19-06-2017
Volledig dossier 22-02-2018
Begin van openbaar onderzoek 02-03-2018
Einde van openbaar onderzoek 16-03-2018
Overlegcommissie 24-04-2018
Betekening van de beslissing 08-05-2019
Begin van de werken 08-12-2019
Geldigheid van de vergunning 08-05-2021
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens