NL    FR

Haachtsesteenweg 1213
1130 Brussel

Gewestelijke referentie PU/641278
Gemeentelijke referentie H714/2017
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
Bijkomende verplichting die sommige vergunningen inhouden. In dat geval is de afgifte van de vergunning afhankelijk van de uitvoering of de betaling van lasten. De lasten kunnen in natura (bouwwerken) of in contant geld (storting van een geldsom) geëist worden. Lijst van de stedenbouwkundige lasten
De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
 Openbaar onderzoek van vrijdag 2 maart 2018 tot vrijdag 16 maart 2018. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits vervult deze rol. U kunt ook op maat gemaakte waarschuwingen ontvangen.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Andere

Voorwerp van de aanvraag

Creëren van een parkeerplaats op het gelijkvloers met laad / losplaats in de achteruitbouwzone; wijzigen van de dakkapel in de voorgevel; creëren van een dakkapel, een uitbreiding over twee niveaus en een terras aan de achtergevel (uitgevoerd tussen 2005 en 2010); creëren van een uitbreiding over twee niveaus langsheen de zijgevel voor een kantoor (uitgevoerd tussen 2004 en 2009)

Chronologie

Fase Datum
Indiening 19-06-2017
Volledig dossier 22-02-2018
Begin van openbaar onderzoek 02-03-2018
Einde van openbaar onderzoek 16-03-2018
Overlegcommissie 24-04-2018
Betekening van de beslissing 08-05-2019
Begin van de werken 08-12-2019
Geldigheid van de vergunning 08-05-2021

Adviesverlenende instanties

BUV
Gemeente
DBDMH
Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 162 m² 324 m² 324 m²

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
04-05-2022 04/PU/1841277 17-03-2023
02-12-2016 04/GOU/620412 09-06-2017
12-01-2016 PU/589973 28-10-2016
10-02-2004 ENS/513954
10-02-2004 PU/513953 27-07-2004

Tijdslijn