#}

Haachtsesteenweg 1213
1130 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

Plaatsen van een uitstalraam aan de voorgevel, wijzigen van de dakvenster aan de voorgevel, plaatsen van een dakvenster, een uitbreiding op twee verdeipingen en een terras aan de achtergevel, bouwen van een uitbreiding op twee verdiepingen langs de zijgevel voor het inrichten van een kantoor, aanleggen van een parking in de achteruitbouwzone (uitgevoerde werken)

Brussel
Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van vrijdag 26 augustus 2016 tot vrijdag 9 september 2016

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 162 m² 319 m² Geweigerd 157 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie PU/589973
Gemeentelijke referentie H32/2016
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 12-01-2016
Volledig dossier 13-07-2016
Begin van openbaar onderzoek 26-08-2016
Einde van openbaar onderzoek 09-09-2016
Overlegcommissie 20-09-2016
Betekening van de beslissing 28-10-2016
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens