#}

Weldoenersplein 031
1030 Schaarbeek

Openbaar onderzoek afgerond

In een gebouw met 4 woningen, afschaffen van een afdak, bouwen van een bijgebouw aan de achtergevel op de halfondergrondse kelderverdieping, uitvoeren van structurele binnenwerken, herzien hun inrichtingen en aanbrengen van wijzigingen aan de voorgevel

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 29 oktober 2015 tot donderdag 12 november 2015

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Kantoor 0 m² 60 m² 60 m² 60 m²
Huisvesting 337 m² 337 m² 337 m² 0 m²
Andere 91 m² 31 m² 31 m² -60 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie PU/562816
Gemeentelijke referentie 2015/154=022/031
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 27-04-2015
Volledig dossier 22-10-2015
Begin van openbaar onderzoek 29-10-2015
Einde van openbaar onderzoek 12-11-2015
Overlegcommissie 26-11-2015
Betekening van de beslissing 24-02-2016
Geldigheid van de vergunning 23-02-2018
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens