Koningin Astrid Plein 9
1090 Jette

Gewestelijke referentie PU/556274
Gemeentelijke referentie J.9844
Gebruikersnaam 1417083
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van donderdag 1 september 2016 tot donderdag 15 september 2016. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed

Voorwerp van de aanvraag

De inrichting van een bijkomende wooneenheed op de 4de verdieping en de regularisatie van het bouwen van een dakkapel en van een bijgebouw langs de achtergevel

Chronologie

Fase Datum
Indiening 09-01-2015
Bijkomende elementen 22-04-2016
Begin van openbaar onderzoek 01-09-2016
Einde van openbaar onderzoek 15-09-2016
Overlegcommissie 16-12-2016
Betekening van de beslissing 23-01-2017

Adviesverlenende instanties

DBDMH
Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 353 m² 384 m² 384 m²
Handelszaak 115 m² 115 m² 115 m²

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
21-06-2022 10/PU/1846246
28-08-2020 10/AC/1758625
05-10-2015 10/AC/1755465

Tijdslijn