#}

Kloosterstraat 43
1020 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

Démolir de petits hangars en ruine en fond de parcelle - construire un immeuble de 9 appartements (nouveaux plans : indice 17) (nouveaux plans: indice 19) et 8 parkings en sous-sol

Wettelijke basis

Andere

Openbaar onderzoek

van vrijdag 10 juni 2005 tot vrijdag 24 juni 2005

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie PU/514498
Gemeentelijke referentie C66/2003
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 10-07-2003
Volledig dossier 05-11-2003
Begin van openbaar onderzoek 10-06-2005
Einde van openbaar onderzoek 24-06-2005
Overlegcommissie 05-07-2005
Betekening van de beslissing 13-02-2006
Geldigheid van de vergunning 12-02-2008
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens