#}

Waterloolaan 54
1000 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

Transformation d'un immeuble de commerce existant en commerces et logements (nouveau dossier 5W/05)

Wettelijke basis

Andere

Openbaar onderzoek

van vrijdag 25 oktober 2002 tot vrijdag 8 november 2002

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie PU/512369
Gemeentelijke referentie W9/2002
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 28-08-2002
Volledig dossier 11-10-2002
Begin van openbaar onderzoek 25-10-2002
Einde van openbaar onderzoek 08-11-2002
Overlegcommissie 19-11-2002
Betekening van de beslissing 21-11-2003
Geldigheid van de vergunning 20-11-2005
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens