#}

Martelaarsplein 15-18
1000 Brussel

Porter, au niveau du sous-sol, le nombre d'emplacements de parking de 20 à 21 et le nombre de caves de 22 à 23 - Demande visant à modifier les travaux ayant fait l'objet de permis d'urbanisme respectivement en dates des 18/04/2002 et 24/10/2002 sous les références 60M/01 et 2O/02

Wettelijke basis

Andere

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie PU/511915
Gemeentelijke referentie M12/2003
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 11-02-2003
Volledig dossier 01-04-2003
Betekening van de beslissing 19-05-2003
Geldigheid van de vergunning 18-05-2005
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens