#}

Waterloolaan 54
1000 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

Transformer l'immeuble existant

Wettelijke basis

Andere

Openbaar onderzoek

van vrijdag 12 oktober 2001 tot vrijdag 26 oktober 2001

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie PU/510489
Gemeentelijke referentie W15/2001
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 27-06-2001
Begin van openbaar onderzoek 12-10-2001
Einde van openbaar onderzoek 26-10-2001
Overlegcommissie 06-11-2001
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
Openbare gegevens