#}

Prinses Elisabethlaan 070
1030 Schaarbeek

Openbaar onderzoek afgerond

Bouwen van bijgebouwen op het gelijkvloers en de tussenverdieping aan de achtergevel, inrichten van een overdekte terras op de eerste verdieping en toevoegen van een 4de woning in de de zolderverdieping in een opbrengstgebouw met 3 woningen

Wettelijke basis

Verbouwen of renoveren met wijzigen van het volume

Openbaar onderzoek

van vrijdag 13 december 2013 tot vrijdag 27 december 2013

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 262 m² 295 m² Geweigerd 33 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie PU/487497
Gemeentelijke referentie 2013/232=219/070
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 21-05-2013
Bijkomende elementen 18-11-2013
Volledig dossier 22-11-2013
Begin van openbaar onderzoek 13-12-2013
Einde van openbaar onderzoek 27-12-2013
Overlegcommissie 16-01-2014
Betekening van de beslissing 11-02-2014
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens