#}

Kroonlaan 124
1050 Elsene

Openbaar onderzoek afgerond

Verdelen van een eengezinswoning in vier appartementen en een terras op de erste verdieping aan de achtergevel te ontwikkelen

Wettelijke basis

Wijzigen van het gebruik van gebruik van het hele of een deel van een bebouwd goed zonder werken

Openbaar onderzoek

van woensdag 9 januari 2013 tot woensdag 23 januari 2013

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 315 m² 315 m² Geweigerd 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie PU/478407
Gemeentelijke referentie 2012/418-80/124 (FULL SCN)
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 26-10-2012
Volledig dossier 16-01-2013
Termijn voor het afgeven 120 dagen
Begin van openbaar onderzoek 09-01-2013
Einde van openbaar onderzoek 23-01-2013
Overlegcommissie 06-02-2013
Betekening van de beslissing 07-09-2018
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens