#}

Dolezlaan 125
1180 Ukkel

Openbaar onderzoek afgerond

Le changement d'utilisation d'un commerce en HORECA et la régularisation de la modification de la zone de recul et latérale

Wettelijke basis

Wijzigen van het gebruik van gebruik van het hele of een deel van een bebouwd goed zonder werken

Openbaar onderzoek

van vrijdag 26 augustus 2011 tot vrijdag 9 september 2011

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Handelszaak 150 m² 150 m² 150 m² 0 m²
Huisvesting 120 m² 120 m² 120 m² 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie PU/401023
Gemeentelijke referentie 16-39833-2011
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 10-02-2011
Bijkomende elementen 06-06-2011
Volledig dossier 21-06-2011
Begin van openbaar onderzoek 26-08-2011
Einde van openbaar onderzoek 09-09-2011
Overlegcommissie 21-09-2011
Betekening van de beslissing 03-04-2012
Geldigheid van de vergunning 02-04-2014
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens