#}

Zeven Bunderslaan 80
1180 Ukkel

Transformations

Ukkel
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie PU/378925
Gemeentelijke referentie 16-37056-2005
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 13-07-2005
Volledig dossier 25-08-2005
Betekening van de beslissing 12-10-2005
Geldigheid van de vergunning 11-10-2007
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens