#}

Peterbospark 3
1070 Anderlecht

Aménager un local communautaire

Anderlecht
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie PU/332939
Gemeentelijke referentie 43799-PU
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 26-06-2001
Betekening van de beslissing 26-06-2001
Geldigheid van de vergunning 25-06-2003
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens