Léon Jouretstraat 3
1050 Elsene

Gewestelijke referentie PU/234577
Gemeentelijke referentie 2009/179-198/3 FULL SCAN
Gebruikersnaam 1192135
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van woensdag 9 december 2009 tot woensdag 23 december 2009. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst

Voorwerp van de aanvraag

Regularisatie van de inrichting van de zolder tot woning met wijziging van de achterzijde van het dak en oprichting van een terras

Chronologie

Fase Datum
Indiening 05-05-2009
Begin van openbaar onderzoek 09-12-2009
Einde van openbaar onderzoek 23-12-2009
Overlegcommissie 13-01-2010
Betekening van de beslissing 20-12-2021

Adviesverlenende instanties

Overlegcommissie

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
09-08-2019 09/PU/1722106
28-09-2018 PU/700243 20-11-2019
Ontbrekend gegeven PU/653992
Ontbrekend gegeven PU/653993

Tijdslijn