Amerikaanse straat 122
1050 Elsene

Gewestelijke referentie PU/232244
Gemeentelijke referentie 2004/300-16/122 (FULL SCAN)
Gebruikersnaam 1183264
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van zaterdag 25 juni 2022 tot zaterdag 25 juni 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Andere: *

Voorwerp van de aanvraag

Remplacement de deux châssis fixes par 2 ouvrants

Chronologie

Fase Datum
Indiening 20-08-2004
Betekening van de beslissing 29-11-2004

Adviesverlenende instanties

Geen adviesverlenende instantie vermeld

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
28-12-2021 09/PU/1827570
24-08-2021 09/SFD/1798824 08-10-2021
12-08-2021 09/PU/1796188
30-06-2020 09/PU/1753536
24-10-2008 PU/234335 19-08-2009
07-12-2007 PU/233890 10-06-2008
23-03-2005 09/REG/162364
22-11-1975 09/PU/1718574
15-07-1903 09/PU/1718573

Tijdslijn