#}

Jourdanplein 13-A
1040 Etterbeek

Openbaar onderzoek afgerond

Het wijzigen van het gebruik van het gelijkvloers (café-snack) tot traiteur met uitbreiding op de kelderverdieping

Wettelijke basis

Wijzigen van het gebruik van gebruik van het hele of een deel van een bebouwd goed zonder werken

Openbaar onderzoek

van donderdag 31 augustus 2006 tot donderdag 14 september 2006

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie PU/198609
Gemeentelijke referentie 7345
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 23-05-2006
Volledig dossier 22-06-2006
Begin van openbaar onderzoek 31-08-2006
Einde van openbaar onderzoek 14-09-2006
Overlegcommissie 20-09-2006
Betekening van de beslissing 14-05-2009
Geldigheid van de vergunning 13-05-2011
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
Openbare gegevens