#}

Georges Simpsonstraat 47-49
1083 Ganshoren

Openbaar onderzoek afgerond
Wettelijke basis

uitbaten van 21 overdekte parkeerplaatsen

Openbaar onderzoek

van maandag 9 oktober 2017 tot maandag 23 oktober 2017

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie CL2/651008
Gemeentelijke referentie PE/2368

aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt

Subtype
Gemeentelijke milieuvergunning klasse 2

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 De vergunning werd toegekend zonder dat de datum van de betekening wordt vermeld

Chronologie
Indiening 12-09-2017
Volledig dossier 19-09-2017
Begin van openbaar onderzoek 09-10-2017
Einde van openbaar onderzoek 23-10-2017
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens