#}

Keizerslaan 36
1000 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

Wettelijke basis

een verbrandingsinrichting (gasverwarming) met een warmtevermogen van 290 kW een opslagplaats voor 16.000 l stookolie in 2 ingegraven houders een kegelspel met 25 banen

Openbaar onderzoek

van woensdag 4 december 2013 tot woensdag 18 december 2013

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie CL2/526459
Gemeentelijke referentie E62/2013
Dossier in beroep

aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 05-11-2013
Begin van openbaar onderzoek 04-12-2013
Einde van openbaar onderzoek 18-12-2013
Betekening van de beslissing 06-02-2014
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens