#}

Poststraat 111
1030 Schaarbeek

Abattre un arbre dans parking, à l'excl. d'un arbre

Schaarbeek
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie AA/191248
Gemeentelijke referentie 1998/344=217/111
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bomen vellen

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 Het aantal te vellen bomen wordt niet op gestructureerde wijze vermeld

Chronologie
Indiening 29-10-1998
Volledig dossier 06-11-1998
Betekening van de beslissing 13-01-1999
Geldigheid van de vergunning 12-01-2001
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens